Четвер, 13.12.2018, 22:49Вітаю Вас Гість | RSS
Болградський районний центр дитячої та юнацької творчості
Меню сайту
Вхід на сайт
Категорії розділу
Мої файли [99]
Адаптовані програми 2016-2017 [19]
Нормативні документи [4]
Авторські програми 2017-2018 [13]
Авторські програми гуртків РЦДЮТ
Пошук
Поділись з друзями
Захист дітей
Національна дитяча гаряча лінія
Статистика

Каталог файлів


Головна » Файли » Авторські програми 2017-2018

ПРОГРАМА літературного гуртка «Вогник»
[ Викачати з сервера (519.0 Kb) ] 06.12.2017, 18:21

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

За концепцією розвитку гуманітарної сфери України, яка є пріоритетною в цілісному процесі реалізації української національної ідеї та державотворення, найвищою цінністю проголошується людина. Тому в “Державному стандарті” змістом освіти насамперед передбачається створення оптимальних передумов для всебічного розвитку особистості, виховання громадянина-патріота України, а сам зміст визначається на засадах загальнолюдських і національних цінностей, науковості й систематичності знань, їх цінності для соціального становлення людини, гуманізації й демократизації шкільної та позашкільної освіти. Відповідно, у сьогоднішній освітній системі «література», літературна творчість набуває особливої актуальності.

Створення навчальної програми літературного гуртка зумовлено необхідністю удосконалення виховного процесу, сприяння всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному становленню й самореалізації особистості в сучасному світі.

Програма орієнтована на формування в учнів образного мислення, засвоєння норм грамотності та культури мовлення й письма, збагачення внутрішнього світу вихованців, розвиток інтелекту, естетичного смаку, уяви, фантазії, творчих здібностей, природних задатків, загально навчальних умінь і навичок.

Навчальна програма розроблена із врахуванням положень законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» та відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433, реалізується у літературних гуртках загальноосвітніх шкіл та позашкільних закладів і спрямована на вихованців віком від 11 до 17 років.

  • та оригінальність програми літературного гуртка полягає у тому, що зміст запропонованого до вивчення матеріалу об’єднує літературний та театральний напрямок, спроектований на очікувані результати навчання, що дає можливість більш цілеспрямовано і стратегічно зорієнтовано організувати навчальний процес, а також проконтролювати його. Така програма літературного гуртка стає особливо актуальною у процесі сьогоднішньої реформаційної політики освітньої сфери в Україні, у державотворчому виробленні національної ідеологічної доктрини.

Мета програми - підвищення загальної освіченості громадянина України, виховання естетично розвиненої особистості; формування компетентної особистості в процесі творчої і науково-дослідницької діяльності учнів у галузі літератури; розвиток акторських здібностей, сценічної культури мовлення.

Основні завдання:

- надання гуртківцям знань, умінь та навичок з літературного мистецтва;

- розвиток у дітей: образного мислення, емоційної виразності; спостережливості і пам’яті; уяви і фантазії; гарної дикції; ритмічності, здатності до виразного руху; музичних здібностей; навичок міжособистісного спілкування.

- розвиток уміння сприймати літературний твір як явище мистецтва слова;

- розвиток творчих і комунікативних здібностей учнів, їхнього самостійного і критичного мислення, культури полеміки, вміння аргументовано доводити власну думку;

- надання гуртківцям знань, умінь та навичок з театрального мистецтва;

- розвиток у дітей: образного мислення, емоційної виразності; спостережливості і пам’яті; уяви і фантазії; гарної дикції; ритмічності, здатності до виразного руху; музичних здібностей; навичок міжособистісного спілкування.

- виховання у дітей гуманістичних, загальнолюдських цінностей засобами

мистецтва.

Навчальна програма літературного гуртка розрахована на трирічну підготовку учнів середнього та старшого віку: В групі 1-го року навчання – 15 учнів, 2-го, 3-го – 10-12 учнів. Групи формуються з урахуванням віку дитини, її підготовленості. Для групи першого року навчання рекомендований вік 11-12 років, групи другого року навчання –13-14 років, третього – 15-17 років. Загальна кількість годин 1-го, 2-го, 3-го року навчання – 216 годин (6 годин на тиждень).

1-й рік – початковий рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень;

2-й рік – основний рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень;

3-й рік – основний рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень.

Заняття проходять тричі на тиждень по дві години – всього 216 годин на рік Протягом року гуртківці оволодівають теорією літературного мистецтва, знайомляться з кращими зразками світової літератури, працюють над постановкою голосу, беруть участь у практичній діяльності закладу, виступають у ролі ведучих та акторів концертів, шоу-програм.

В процесі навчання вихованці навчаються аналізувати літературні явища, ознайомлюються з розвитком окремих жанрів, мови, стилю, віршування, композиції, сюжету, типізації, що допомагає більш свідомо працювати над власними творами, більш грамотно і глибоко проникати в таємниці літературної творчості та акторської майстерності.

Заняття в гуртку можуть допомогти вихованцям у виборі професії. І не обов’язково, щоб це була професія журналіста або актора. Важливо, що вони навчаться бачити прекрасне в мистецтві, у житті, відчувати радість від пізнання і спілкування з прекрасним.

На заняттях гуртка також відбувається виявлення та загальний розвиток акторських здібностей і обдарувань дитини; розвиток стійкого інтересу до творчої літературної діяльності; набуття необхідних умінь та навичок з акторської майстерності, сценічного руху, сценічної мови; активне залучення дітей до участі у казках, виставах та концертній діяльності.

Форма проведення занять. Під час занять широко використовуються різноманітні ігри, тренінги, вправи, презентації, читання власних творів та їхня театралізація, моно спектаклі, театр одного актора. Проводяться творчі покази, на яких гуртківці демонструють свої роботи (етюди одиночні, парні, масові, музичні пародії, інсценування та ін.). Також проводяться теоретичні заняття (лекції, бесіди, презентація проектів).

Форми контролю й оцінки знань. Виконання певних практичних завдань, показів, які передбачають демонстрацію учнями набутих знань (казка, вистава, концерт, конкурс, подіум власної творчості). Один раз на півріччя роботу дітей оцінюють викладачі, батьки, глядачі.

Творчо-виховний процес в гуртку спрямований на формування в вихованців таких компетентностей:

  • , що забезпечує ознайомлення з кращими зразками світової й вітчизняної літератури, засвоєння теоретико-літературознавчих знань; формування стійкого інтересу до літературного процесу. Практичної, що сприяє оволодінню азами літературної творчості поступово - від найпростішого до складного, засвоюючи загальні закони розвитку художньої літератури, її специфіку, соціальну природу, її суспільну функцію, метод, відношення до дійсності, також оволодінню навичками художнього читання, сценічної мови, індивідуальної й ансамблевої акторської гри; набору різноманітних сценічних рухів.

Творчої, що забезпечує формування пластичної та художньої виразності мови, міміки, жестів, поз і рухів; створення еталонного уявлення про основні прийоми відтворення образу засобами театрального мистецтва.

Соціальної, що сприяє вихованню громадянської свідомості, національної гідності через виконання кращих творів української класики, сучасних вітчизняних письменників; формуванню навиків професійної взаємодії в колективі, прагненню до створення комфортного, доброзичливого клімату.

Важли­ві складові художньо-естетичної компетентності:

- емоційно-чуттєвий компонент (позитивно-емоційне ставлення до навколишнього світу та творів мистецтва);

- пізнавальний компонент (уявлення про різні види мистецтва та їх особливості й засоби вираження);

- практичний компонент (оволодіння необхідними художніми виразними засобами, творчими вміннями, виконавською майстерністю);

- ціннісний компонент (наявність власних естетичних уподо­бань, оцінок та прояв художнього смаку);

- творчий компонент (прояв ініціативності, самостійності та креативності).

Категорія: Авторські програми 2017-2018 | Додав: rcdut
Переглядів: 47 | Завантажень: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar